Bij het bekijken van de 3e online editie van het jaarverslag van DG Dier, Plant en Voeding zullen de burgers merken dat de bevoegdheidsdomeinen van deze DG invloed hebben op hun dagelijks leven.

Zo wordt bijvoorbeeld vernomen dat de aanwezigheid van suiker in onze voedingsgewoonten wordt teruggedrongen met een steeds ambitieuzer federaal voedingsplan. Nog steeds wat voeding betreft, werpt het een licht op de Nutri-Score - soms bekritiseerd door bepaalde lidstaten -. De bevordering van gezonde eetgewoonten en levensstijlen is zeker een van de prioriteiten van het DG, net als de strijd tegen voedselverspilling. Dit is een gelegenheid om een animatiefilmpje over dit onderwerp te (her)ontdekken.

DG Dier, Plant en Voeding helpt - via haar solidariteitsfondsen - aardappelproducenten, maar ook de dierenwereld en in het bijzonder de varkenssector, die in 2021 hard door de crisis werd getroffen.

Ook de medewerkers van de inspectiedienst stelden zich solidair op door het controleren van de hygiënemaatregelen tijdens de Covid-19-crisis. Van de 17.940 uitgevoerde controles werden 7.442 inbreuken vastgesteld.

Ten slotte wordt in dit jaarverslag de aandacht gevestigd op alle bewustmakingsactiviteiten die door de medewerkers van het DG zijn uitgevoerd. Een voorbeeld is het animatiefilmpje waarin de aanwezigheid van residuen in ons voedsel en de rol van gewasbeschermingsmiddelen worden uitgelegd.

Op www.annualreportapf.be spelen plantenbescherming maar ook wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol.