Een tweede oproep tot kandidaatstelling om aangewezen te worden als representatieve beroepsvereniging voor de Hoge Raad van artsenspecialisten en van huisartsen is op vrijdag 21 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De kandidaturen van verenigingen die als representatieve beroepsvereniging voor de Hoge Raad van artsenspecialisten en van huisartsen willen worden erkend, moeten uiterlijk op zaterdag 20 mei zijn ingediend.

Kandidaturen worden bij voorkeur elektronisch ingediend op het e-mailadres CS-HR@health.fgov.be en zoals gespecificeerd in de oproep.
De beroepsverenigingen die naar aanleiding van de vorige oproep op een ontvankelijke wijze een kandidatuur hebben ingediend, moeten geen nieuwe kandidatuur indienen.

De beroepsverenigingen die door de Minister van Volksgezondheid als representatief worden aangeduid, zullen vervolgens kandidaten kunnen voordragen om te zetelen in de Hoge Raad van artsenspecialisten en van huisartsen.

Document