Historische première: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) hebben zich ertoe verbonden om samen een wetenschappelijk project te financieren dat is ontwikkeld door het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). 

De ondertekening van dit contract bevestigt de wil van het EFSA om de wetenschappelijke samenwerking met de EU-Lidstaten op te voeren via gezamenlijke projecten. Dit betekent de concretisering van het principebesluit dat genomen werd in juni 2016, toen de uitvoerend directeur van het EFSA op bezoek kwam bij de FOD Volksgezondheid.

Dit project mikt op de ontwikkeling en goedkeuring van analysemethodes voor nanomaterialen die aanwezig zijn in drie courante levensmiddelenadditieven (kleurstoffen) en in de levensmiddelen die deze bevatten. Het gaat om titaandioxide (E171), zilver (E174) en goud (E175). Deze methodes zullen het bijvoorbeeld mogelijk maken om hun fysieke en chemische structuren (omvang, vorm, kristalstructuur) te analyseren. In een tweede fase zal het project betrekking hebben op de evaluatie van de blootstelling van de bevolking aan deze stoffen via de voeding.

De resultaten van dit project zullen de wetenschappelijke gebreken in de analytische methodes voor de karakterisering van de nanomaterialen in levensmiddelen aanvullen en zullen het mogelijk maken om de evaluaties inzake de blootstelling van de bevolking uit te voeren.