De dienst Data en Beleidsinformatie van de FOD Volksgezondheid heeft een nieuw rapport over gedwongen verblijven bij psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis gepubliceerd.

In 2021 werden 111.641 nieuwe verblijven geregistreerd in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis (PAAZ). Vier op vijf van deze verblijven betrof een vrijwillige opname. 9,8% betrof een opname wegens van een wettelijke verplichting. 84,6% van deze laatste groep verblijven was een gedwongen verblijf. Dit zijn 9.220 verblijven.

Dit type verblijf is steeds bedoeld als beschermingsmaatregel. Een magistraat spreekt de maatregel uit als de persoon een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Een gedwongen opname is in principe beperkt tot 40 dagen maar deze termijn kan indien nodig worden verlengd.

  • Het merendeel van gedwongen verblijven of 86,6% situeert zich in een psychiatrisch ziekenhuis.
  • 60% van de gedwongen verblijven betreft mannelijke patiënten.
  • Eén vierde van de patiënten lijdt aan een psychotische stoornis en bijna één vijfde aan schizofrenie.

Meer informatie over de kenmerken van gedwongen verblijven kan u terugvinden in onze nieuwe publicatie gedwongen verblijven.