De dienst Data en Beleidsinformatie van de FOD Volksgezondheid heeft drie nieuwe rapporten  met kerncijfers over de gezondheidszorg gepubliceerd.

  • Een eerste publicatie geeft een update van het gezondheidszorglandschap in België op 1 januari 2023. U vindt er de adresgegevens van de spoedgevallendiensten en de algemene en psychiatrische ziekenhuizen in België. Ook kunt u het overzicht van de standplaatsen van een Mobiele Urgentie Groep en Paramedisch Interventie Team (MUG- en PIT-functies) in België raadplegen op de kaart en in een excellijst.
  • De tweede publicatie gaat over het gebruik van zware toestellen voor medische beeldvorming. Per type zwaar toestel geeft een kaart van België aan in welke ziekenhuizen de toestellen voor klinisch gebruik worden ingezet. In de excellijsten vindt u het aantal toestellen per type en de adressen waar ze zich op 1 januari 2023 bevonden.
  • De derde publicatie gaat over het aantal en de aard van verblijven in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen in 2020.  
Het gezondheidszorglandschap in België

Op zoek naar een gedetailleerd overzicht van de ziekenhuizen, diensten en functies?

  • Raadpleeg hier een cartografisch overzicht, een overzicht in Excel en PDF van de huidige situatie van het gezondheidslandschap in België.
Medische beeldvorming

Medische beeldvorming is een verzamelnaam voor verschillende technieken om het lichaam in beeld te brengen. In ziekenhuizen wordt medische beeldvorming gebruikt om diagnoses te stellen, ziekten vroegtijdig op te sporen en op te volgen, medische ingrepen te ondersteunen en behandelingen te evalueren.
 
Hieronder ziet u het aantal toestellen die op 1 januari 2023 voor zware medische beeldvorming in gebruik waren.


Meer weten?  Publicaties Medische beeldvorming 


Verblijven in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen
  •  In 2020 vonden er 102.729 verblijven plaats in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ). De verblijven zijn gelijkmatig verdeeld over beide types instellingen: 48% PZ en 52% PAAZ.
  • 16% van de verblijven betrof partiële verblijven. Dit zijn verblijven waarbij een patiënt enkel overdag of enkel 's nachts in een instelling aanwezig is.
  • Het aantal partiële verblijven is bijna verdubbeld van 7.581 naar 12.187 verblijven tussen 2011 en 2020.
  • In PZ worden meer mannen dan vrouwen opgenomen. In PAAZ zien we het omgekeerde beeld en worden meer vrouwen opgenomen.
Meer weten?

Lees er meer over in de MPG-publicaties over de zorgactiviteit van psychiatrische instellingen.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be