Op woensdag 8 juni organiseerde de dienst Dringende hulpverlening van de FOD Volksgezondheid de kick-off van het project Revisie prehospitaalregistratie. Het Ambureg-project, dat op 1 januari 2019 van start ging, was oorspronkelijk ontworpen om gegevens te verzamelen van de interventies via de 112 noodcentrales (NC 112). Die NC 112 functioneerden destijds als 'eilanden': noch de gegevens, noch de stromen waren identiek in alle 112 noodcentrales.  

Sindsdien zijn de gebruikte systemen in de noodcentrales heel wat geëvolueerd. De verzameling van de gegevens is ondertussen grotendeels gestandaardiseerd. In dit opzicht heeft de revisie van de prehospitaalregistratie als einddoel alle systemen beter te ontwikkelen om de strategische gegevens door te sturen naar de FOD Volksgezondheid. Dit om de programmering en de opvolging van de DGH-middelen te verbeteren. 

  • Met de revisie van de prehospitaalregistratie worden de bestaande gegevensstromen verbeterd en geïnnoveerd, met als doel de burger een adequate dienstverlening te bieden met het oog op een doeltreffend en doelmatig zorgaanbod.
  • Het project moet bovendien een richtlijn zijn voor de toepassing van het beleid inzake de administratieve vereenvoudiging, het Only Once-principe. 
  • De revisie moet het toelaten om uit de gegevensstroom data te halen om de subsidies te berekenen op basis van het aantal interventies en de afgelegde kilometers. 
  • Dit project moet ook toelaten om uit de datastroom de beschikbaarheid van de ziekenwagens en PIT-diensten te verifiëren overeenkomstig de conventies tussen de diensten en de FOD Volksgezondheid. 
  • Een geslaagd project van de revisie prehospitaalregistratie zal vergelijkende analyses mogelijk maken om variaties in de kwaliteit van de prehospitaalregistratie op te sporen.
  • De revisie benadrukt de rationalisatie van de triage en maakt het ook mogelijk om een analyse en evaluatie van het gebruik van de middelen te maken. 

Het doel van de kick-off op 8 juni was om een reflectie op gang te brengen met alle partners van de prehospitaalregistratie, zoals de ziekenwagendiensten, het personeel van de 112 noodcentrales, FOD Binnenlandse Zaken, de integratoren, SMALS, DBI, ICT, enz...  Door samenwerking wordt er gestreefd naar een kwalitatieve gegevensverzameling volgens de behoeften, de operationele en strategische doelstellingen van de FOD Volksgezondheid.  Tijdens de kick-off konden de verschillende partners hun ervaring en deskundigheid met betrekking tot dit project uitwisselen. Marcel Van Der Auwera, hoofd van de Dienst Dringende Hulpverlening, denkt dat het uitwerken van dit project tijd en vooral een nauwe samenwerking zal vergen tussen alle partners om een geslaagde revisie van de prehospitaalregistratie te bereiken.  

De dag opende met een uitgebreide toelichting over het project. In de namiddag werden workshops georganiseerd, één over communicatie en één over technische aspecten. De verschillende betrokken partners bij de revisie van Ambureg konden nadenken en van gedachten wisselen over de verbeteringen aan het systeem. 

De kick-off was een succes! De deelname was hoog en aan het eind van de dag waren al 15 vrijwilligers bereid om hun sector te vertegenwoordigen. Zij zullen immers binnen de werkgroep hun expertise en hun deskundigheid delen en meedenken aan de revisie.  Het succes van deze kick-off is een goed voorteken voor het slagen van het project Revisie van de prehospitaalregistratie!