Hieronder volgt een kort overzicht van de wijzigingen die op 19 januari 2022 in werking zijn getreden:
Om welke soorten gaat het? Raadpleeg de pdf-lijst

WIJZIGINGEN BIJLAGE C

Zoals reeds vermeld in ons nieuws van 9/02/2021 en 3/06/2021 zijn sommige soorten in bijlage III opgenomen door een aantal landen die hen meer bescherming willen bieden:

 • verschillende soorten Japanse gekko’s
 • verschillende soorten Sri Lankaanse hagedissen
 • de Andersons krokodilsalamander
 • verschillende zangvogels - enkel de populaties van Oekraïne, andere populaties (zoals de Europese populaties) zijn niet beschermd door CITES.
 • verschillende soorten moerasschildpadden - enkel de populaties van Oekraïne, andere populaties (zoals de Europese populaties) zijn niet beschermd door CITES.

Deze soorten zijn nu officieel opgenomen in bijlage C bij Verordening 2021/2280 van 16 december 2021, die op 19 januari 2022 in werking is getreden.
Bovendien zullen in de nabije toekomst nieuwe soorten opgenomen worden in bijlage III (en vervolgens in bijlage C van de Europese Verordening), zoals:

De in- en uitvoer van deze soorten naar en uit de Europese Unie (EU)

 • Bent u van plan deze soorten buiten de EU te exporteren? Dan hebt u een Belgische CITES-uitvoervergunning nodig, die u kunt aanvragen in onze onlineshop www.citesinbelgie.be
 • Bent u van plan deze soorten in België in te voeren vanuit een land buiten de EU? U hebt een CITES-vergunning van het uitvoerende land nodig als de soort afkomstig is uit het land dat de soort in bijlage III heeft opgenomen, of een certificaat van oorsprong als de soort uit een ander land afkomstig is.

Voorbeeld 1: als u een specimen van de luipaardgekko’s (zoals Goniurosaurus orientalis) in België in- of uitvoert:

 • Invoer uit Japan: Japanse uitvoervergunning + kennisgeving van invoer
 • Invoer afkomstig uit een ander land: certificaat van oorsprong + kennisgeving van invoer
 • Uitvoer vanuit België: altijd een uitvoervergunning nodig

Voorbeeld 2: als u een ortolaan (Emberiza hortulana) in België in- of uitvoert:

 • Invoer uit Oekraïne: Oekraïense uitvoervergunning + kennisgeving van invoer
 • Invoer uit een ander land: geen CITES-document vereist
 • Uitvoer vanuit België: geen CITES-document nodig, tenzij het zou gaan om een soort die voordien uit Oekraïne werd ingevoerd.

BIJLAGE D WIJZIGINGEN (= de zogenaamde Europese monitoringlijst)

Deze soorten zijn alleen binnen de EU beschermd, waardoor voor invoer uit derde landen enkel een document nodig is van de Europese Lidstaat, maar niet van het land van herkomst (zie hieronder).

Dieren:

 • 4 soorten kleine hagedissen (Sri Lanka; Mozambique/Zimbabwe; Madagaskar)
 • 1 geslacht van giftige adders (Midden-Oosten, Azië)
 • 1 geslacht van harlekijnkikkers (Midden- en Zuid-Amerika)

Planten/Hout:

 • 5 geslachten van bloeiende bomen die inheems zijn in de tropische gebieden van Amerika (Centraal-Amerika) en één houtgeslacht uit tropisch Afrika
 • 1 geslacht van wierookbomen uit Afrika of Azië en 1 soort Afrikaans hout dat voor homeopathie wordt gebruikt
 • 3 houtsoorten uit zuidelijk Afrika en één soort uit de tropische wouden van het Indochinese schiereiland en
 • 1 geslacht van vetplanten van het noordelijk halfrond

De in- en uitvoer van deze soorten naar en uit de Europese Unie (EU)

 • Bent u van plan deze soorten in de EU in te voeren? U hebt een kennisgeving van invoer nodig die verkrijgbaar is via onze elektronische loket http://www.citesinbelgie.be
   
  • U vult het formulier voor kennisgeving van invoer in en dient het in bij het douanekantoor van invoer - dit document moet aan de douane worden voorgelegd op het moment van invoer in de Europese Unie.
    
 • Als u van plan bent deze soorten buiten de EU uit te voeren, hebt u geen CITES-document nodig.

Let op! Er zijn ook sommige soorten geschrapt uit deze bijlage D:

 • boomkangoeroe soorten van Nieuw-Guinea en Noord-Australië
 • vogelsoorten van de duivenfamilie, zangvogels en hokko’s
 • verschillende vlindersoorten

Voor deze soorten is geen CITES-document meer vereist.

Voor vragen in verband met de sanitaire regelgeving kan u contact opnemen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (https://www.favv-afsca.be/)

Voor eventuele beperkingen inzake het houden van deze soorten kan u contact opnemen met het relevante Gewest.