Op 5 oktober 2016 lanceerden Minister Marie Christine Marghem en de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid in het Institut Saint-Boniface Parnasse in Brussel de educatieve webtool “My2050”.

Deze online tool biedt de burgers - en leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid zelf een scenario uit te werken voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

My2050

De tool moet het maatschappelijk debat stimuleren over de manier waarop België de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% kan verminderen t.o.v. 1990.

Meer info : www.my2050.be