Lancering van de nieuwe website www.adapt2climate.be, om alles te weten over klimaatadaptatie in België

 adapt2climate.be is een site van de Nationale Klimaatcommissie, ontwikkeld in het kader van de uitvoering van het Belgisch Nationaal Adaptatieplan.

Deze nationale website heeft tot doel de beschikbare informatie te verstrekken over:

klimaatverandering (waarnemingen, scenario's, impacts)

het adaptatiebeleid

kwetsbaarheden en adaptatiemaatregelen in 14 sectoren

De mediatheek bevat plannen/strategieën, rapporten, evaluaties, studies, tools, links naar door de NKC georganiseerde adaptatieconferenties en links naar diverse multimedia.

De website streeft er ook naar om te communiceren over initiatieven die in België al zijn (of worden) uitgevoerd en die bijdragen tot het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en die als goede praktijken kunnen beschouwd worden. Indien u een case study wilt indienen, kunt u de online vragenlijst invullen.