De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe overheidsopdracht.

De opdracht betreft een onderzoek naar de planning van de stageplaatsen voor de Artsen-Specialisten in opleiding in België.
 

  • De informatiesessie zal doorgaan op maandag 17 oktober 2022 om 10u00. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).
  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via elfriede.dewallef@health.fgov.be. Enkel de vragen die ten laatste op donderdag 13 oktober 2022 om 9uur zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 7 november 2022 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
  • Lees de opdracht en de bijbehorende documenten
  • Dossiernummer BDA : 2022-538544