De FOD Volksgezondheid lanceert een twee oproepen tot onderzoeksprojecten omtrent deze thema’s:

 

Context

In april 2015 lanceerde Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, haar plan van aanpak voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Het zet de bakens uit voor een hervorming die de termijn van deze legislatuur zal overschrijden.

Het plan voorziet in meerdere studie-opdrachten, die deels aan het KCE werden toegekend of aan de universiteiten. We citeren onder andere:

  • het onderzoek naar de mate waarin patiëntengroepen kunnen opgesplitst worden in laag-, medium- en hoogvariabel,
  • een studie van de parameters die in andere landen gehanteerd worden om de hoogvariabele zorg te financieren, ...).

In verdere uitvoering van de hervorming voorziet het plan vandaag in de implementatie van de laagvariabele zorg (financiering via een prospectief globaal bedrag, met integratie van o.a. de geneesmiddelen en het BFM) alsook de financieringsregels voor de mediumvariabele zorg (vereenvoudiging nationaal gesloten BFM).

Op basis van de aanbevelingen van de leden van de Federale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV), of zoals aangetoond in de studie “Ontrafeling BFM naar pathologiegroepen”, vergt het project ter vereenvoudiging van het BFM  bijkomend studiewerk. Zo is een kritische studie van de BFM-financiering via B2 voor het operatiekwartier ook noodzakelijk.

 

Praktische modaliteiten

De concrete werkplanning, inhoudelijke afspraken, timing van de tussentijdse rapporten en overleg met het begeleidingscomité zullen met de geselecteerde onderzoeksgroep worden afgesproken en opgenomen in een B4-overeenkomst via een of meerdere van de deelnemende ziekenhuizen.

Alle informatie, met inbegrip van de van de contractant verwachte competenties, wordt beschreven in de offerteaanvraag.

Alle eventuele vragen kunt u richten via mail aan het secretariaat van Pedro Facon.
 

 

Indienen van de offertes

Het onderzoeksproject moet uiterlijk 9 juni 2019 om middernacht via e-mail worden ingediend op het e-mailadres: pedro.facon@health.fgov.be.

T.a.v. de heer Pedro Facon, Directeur-generaal gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid