Een idee voor een natuurproject maar geen fondsen? Dan is de projectoproep van BNIP iets voor jou!

Binnen het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP) is er in totaal 100 000 euro beschikbaar voor startende projecten. Hiermee willen we anderen de kans geven om hun steentje bij te dragen aan Natura 2000 door het opstarten van een eigen project.

Een korte achtergrondschets

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk dat de toekomst wil verzekeren van honderden bedreigde dieren en planten. Het is het grootste netwerk van beschermde (natuur)gebieden ter wereld, met zo’n 18% van de totale oppervlakte van Europa en bijna 6% van het mariene gebied. Dit beschermt Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats.

Het LIFE BNIP project is een nationaal project met 6 projectpartners: Agentschap voor Natuur en Bos, Service Public Wallonie – DG03, de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Natuurpunt, Natagora en Inverde. Samen zorgen we voor een boost voor de bescherming van onze Europees waardevolle natuur!

Waarom een project opstarten?

Ook jij kan je inzetten voor Natura 2000. Heb je altijd al een kleinschalig, eenmalig project willen opstarten waarbij er een duidelijke link is met de natuur of de Belgische Noordzee? Grijp dan nu je kans!

LIFE BNIP voorziet maximaal 15 000 euro per aanvrager en per pilootproject. We zoeken de volgende soorten projecten:

 • focus op educatie, communicatie of sociale betrokkenheid
  Vergroot het draagvlak voor onze Europese natuur en richt een creatief project op. Denk ‘out of the box’ en laat je creativiteit de vrije loop.
 • gericht op samenwerking tussen organisaties en/of regio’s
  Breng de hoofden samen en start een project dat de samenwerking vergroot. Samen bereiken we meer voor onze natuur.
 • herstel van Europese habitats en/of de bescherming van Europese soorten zoals vermeld in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.
  Zin om een terrein in te richten om zo onze Europese soorten te helpen? Of misschien wil je graag een habitattype herstellen en zo je steentje bijdragen?
 • ontwikkelen van een innovatieve tool of een vernieuwend product in functie van Natura 2000
  Heb jij een idee voor een vernieuwend product of hulpmiddel? Zie jij welk product of hulpmiddel nog ontbreekt in het Natura 2000 verhaal? Laat dan van je horen en dien je project in.

Jouw project kan ten vroegste starten op 1 januari 2018 en ten laatste eindigen voor 1 november 2019.

Praktische informatie

Oké, je wil graag een projectaanvraag indien. Maar wat zijn nu de volgende stappen?

Lees zeker ons reglement goed door alvorens je start met de aanvraag van je project. Een aanvraag kan je indienen door ons aanvraagformulier in te vullen en ons terug te bezorgen per mail op het adres: info@life-bnip.be . Zowel het reglement als het aanvraagformulier kan je terugvinden op onze website www.start-je-natura-2000-project.be. Onze inschrijvingen starten vanaf 15 september 2017 en lopen tot en met 30 oktober 2017. We organiseren ook 2 infomomenten voor alle projectaanvragers die nog enkele vragen hebben. Hierover vind je meer informatie op onze website.

Na het indienen van jouw aanvraag zal deze beoordeeld worden door een jury. Deze jury is verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van de kandidaten.

Meer weten?

Surf dan naar www.start-je-natura-2000-project.be, bekijk ons reglement of stuur een mailtje naar info@life-bnip.be.