Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft het advies nr. 68 uitgebracht betreffende de leeftijdsgrens voor medisch geassisteerde voortplanting.

Dit advies vervoledigt het advies nr. 57 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen.

Deze problematiek is beter bekend onder de benaming ‘social freezing’.

 

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat