De FOD voorziet uitzonderlijk geen permanentie ter plaatse voor de legalisatie van medische attesten op maandag 7 augustus 2017.

U kunt uw aanvraag indienen per mail via visa@gezondheid.belgie.be. Het legalisatie-attest wordt u daarna spoedig per post opgestuurd. Hou er wel rekening mee dat de dienst tijdens de zomerperiode met een verminderde bezetting werkt.

Voeg zeker volgende informatie en documenten toe aan uw aanvraag:

  • Het te legaliseren medisch attest of getuigschrift (met handtekening en stempel van de arts)
  • Recto/verso kopie van de identiteitskaart of van het paspoort van de aanvrager
  • Adres waar het legalisatie-attest naar verzonden kan worden
  • Taal waarin het legalisatie-attest moet opgesteld worden (enkel NL of FR).