Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek biedt zijn eerste lespakket aan met als thema ‘Prioriteiten in de gezondheidszorg’. Het doel van dit lespakket is om inzicht te geven in het huidige westerse gezondheidszorgsysteem, in het bijzonder in de belangenconflicten die tussen verschillende spelers in dit domein kunnen ontstaan. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden zoals de financiering van dure geneesmiddelen. Deze belangenconflicten stellen ons voor ethische keuzes… Maar wie of wat is het systeem eigenlijk? En welke zijn de belangrijkste filosofische en ethische theorieën rond de rechtvaardige samenleving? Welke criteria reiken deze aan voor een rechtvaardig gezondheidszorgsysteem? Opdrachten geven de kans om daar mee aan de slag te gaan

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat