Aanvragen verminderde prestaties moeten vanaf 01/04/2017 vooraf voorgelegd worden aan Medex.

Als een personeelslid een arbeidsongeval heeft, kan die vragen om verminderd te presteren voor het geval het niet zou lukken volgens het gewone werkregime te werken.

Personeel van lokale besturen moet vanaf 01/04/2017 vooraf goedkeuring vragen aan Medex voor dit type verminderde prestaties; dit is nieuw want tot en met 31/03/2017 kwam Medex niet tussen.

Voor andere werkgevers uit de publieke sector kwam Medex wel al tussen op voorwaarde dat Medex voor arbeidsongevallen de medische partner is. Deze nieuwe regelgeving is echter niet van toepassing op de Federale Politie, noch op de politiezones.

Meer informatie over de voorwaarden, hoe een aanvraag indienen, wanneer best een afspraak maken in een medisch centrum van Medex en over de beroepsprocedure, vindt u terug onder de rubriek arbeidsongevallen/verminderde prestaties.