De bevoegdheden met betrekking tot de binnenvaart werden op 01/01/2015 geregionaliseerd. Niettemin wordt de medische keuring van de binnenschippers nog steeds uitsluitend uitgevoerd door MEDEX.

Een recente Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart bepaalt dat de gewesten vanaf 17 januari 2022 de artsen moeten erkennen die de medische keuringen van binnenschippers mogen uitvoeren.

Medex heeft nu, met goedkeuring van onze Minister, besloten om deze opdracht van het federale Bestuur van de Medische Expertise stop te zetten en over te laten aan de door de gewesten te erkennen artsen, omdat het niet langer om een federale materie gaat; de gewesten zijn vrij om deze opdracht aan andere artsen (of medische instanties) toe te vertrouwen.

Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen zal Medex de medische keuringen van binnenschippers nog verder blijven uitvoeren tot en met vrijdag 14 januari 2022, waarbij het attest vóór 17 januari elektronisch dient bezorgd te worden bij het bevoegde “binnenvaartloket.”

Hou onze website in het oog voor verdere informatie.

Contactgegevens

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 augustus 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.