De wet van 11/07/2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft, trad in werking op 01/01/2022.

Wat betekent dit concreet?
Dit betekent dat de onderzoeken die door Medex uitgevoerd worden onder de btw-plicht vallen. Ook de onderzoeken voor de verkeersveiligheid (chauffeurs en piloten). Het btw-tarief bedraagt 21%.

Meer info
Je vindt de omzendbrief van de FOD Financiën hier: Circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging.

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)