Zijn statistische analyses je ding? Ben je dol op het exploiteren van gegevensbanken en ken je programmeertalen? Kortom, met cijfers bezig zijn, is je ding? Wij zoeken versterking voor onze cel Datamanagement.

Wij zoeken een collega die mee verantwoordelijk zal zijn om:

 • een systeem voor het beheer van gegevensstromen uit te bouwen en te programmeren zodat de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld en efficiënt, snel en betrouwbaar kunnen worden geconsulteerd;
 • de projecten op te volgen die als doel hebben nieuwe gegevensbronnen in het datawarehouse te integreren;
 • technische hulp te verlenen teneinde via een beter begrip van de structuur van de gegevensbanken fouten te kunnen vaststellen.
 • de interface en de relaties met de aanvragers van de studies (klanten) te garanderen teneinde kwalitatieve prestaties binnen de overeengekomen termijnen te verzekeren;
 • onderzoek, analyses uit te voeren teneinde statistieken te ontwikkelen en de risico’s en de opportuniteiten in kaart te brengen.
 • gegevens te verwerken en te analyseren teneinde tendensen te ontdekken, ramingen en simulaties te implementeren en mee te werken aan de uitwerking van relevante beslissingen;
 • te helpen bij de opstelling van rapporten en analyses teneinde de organisatie en de partners in staat te stellen efficiënte strategieën te bepalen;
 • de structuur van de gegevensbanken te begrijpen teneinde hieruit de informatie te halen die nuttig is voor het management en de stakeholders (cliënten, beleid, …) en dit houdt in dat je meewerkt aan de definitie van de boordtabellen en de opvolging van hun latere beheer.

Herken je jezelf in dit profiel?

Generieke competenties

 • Met cijfers bezig zijn, is je ding ;
 • Graag gegevens analyseren, zin hebben om te begrijpen hoe variabelen in verband staan met elkaar, graag met modellen werken, … ;
 • Graag met gegevensbanken werken ;
 • Een massa aan gegevens willen vertalen naar informatie die helpt bij de besluitvorming ;
 • Geduld hebben, maar tegelijk vooruitgang willen maken.

Technische competenties

 • Voldoende kennis op het vlak van statistische analyse (beschrijvende statistiek, regressie, clustering, multifactoriële analyses);
 • Een goede kennis op het vlak van de exploitatie van gegevensbanken en programmeertalen (bijvoorbeeld: PlSql, Python, VBA) ;
 • Een goede kennis op het vlak van software voor statistische gegevensverwerking (bijvoorbeeld: R, SAS).

Expertise

Een beroepservaring van minstens 1 jaar in de volgende domeinen:

 • Het maken van ramingen en het opstellen van statistieken,
 • Het gebruik van gegevensbanken, onder meer in het kader van de rapportering.

 

Meer weten over Medex? Wat doen wij en voor wie?

Raadpleeg onze rubriek Over ons.

 

Meer weten over het programma Talent Exchange?

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties aan het programma Talent Exchange.

https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

 

Meer info over de jobinhoud?

Op de site van Selor kan je alle details lezen:

http://www.selor.be/nl/vacatures/job/XNM18040/Data-analist-VIA-TALENT-EXCHANGE-FOD-Volksgezondheid-veiligheid-van-de-voedselketen-en-leefmilieu-m-v-x-

 

Intéresse?

Dien uw kandidatuur in vóór 27/05/2018 via Selor:

http://www.selor.be/nl/vacatures/job/XNM18040/Data-analist-VIA-TALENT-EXCHANGE-FOD-Volksgezondheid-veiligheid-van-de-voedselketen-en-leefmilieu-m-v-x-

Referentie van ons aanbod : XNM18040

 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)