Medex werft aan! 
We zijn op zoek naar meerdere artsen-experten (A3) en een medisch diensthoofd  (A4).

Klik hieronder voor meer info.

Arts - Medisch diensthoofd (A4)

Jouw missie bestaat uit het waken over de kwaliteit van de medische onderzoeken in de verschillende expertisedomeinen van Medex: evaluatie lichamelijke schade, Gerechtelijke Geneeskundige Dienst, evaluatie arbeidsgeschiktheid (reintegratie, vervroegde pensionering en ziektecontrole) en de evaluatie van de medische geschiktheid van chauffeurs en piloten.

Dit zijn je belangrijkste rollen:

Je bent verantwoordelijk voor het medische team bij Medex. Dit team bestaat uit artsen en paramedici en werkt nauw samen met externe artsen :

 • Je leidt het tweetalige team van de interne artsen en paramedici en evalueert hen;
 • Je volgt de kwaliteit op van het werk van de externe artsen en geeft hen feedback;
 • Je stimuleert de samenwerking, uitwisseling, feedback, assertieve en constructieve communicatie tussen paramedici en interne en externe artsen en streeft naar verbondenheid binnen het team;
 • Je bewaakt de kwaliteit en de uniformiteit van de genomen beslissingen en de kwaliteit van de motivatie voor deze beslissingen;
 • Je stimuleert de ontwikkeling van de expertise binnen jouw dienst en zorgt voor de opvolging en de kwaliteit ervan.

Je neemt actief deel aan de strategie van Medex. Je draagt op innoverende wijze bij aan het ontwikkelen van de visie van Medex en het uitvoeren van zijn
missies:

 • Je neemt deel aan het opstellen van de strategische doelstellingen van Medex en de operationele doelstellingen van de dienst Medische kwaliteit;
 • Je bepaalt doelstellingen voor een uniforme medische kwaliteit zodat alle patiënten een gelijkwaardige medische evaluatie krijgen;
 • Je volgt de resultaten op en neemt de nodige initiatieven;
 • Je optimaliseert de bestaande procedures en stelt indien nodig nieuwe procedures op.

Je vertegenwoordigt het medische/wetenschappelijke team als referentiepersoon op vlak van medische kwaliteit:

 • Je neemt actief deel aan nationale en internationale werkgroepen en overlegorganen;
 • Je geeft advies over de expertisedomeinen van Medex om de zichtbaarheid en het imago van Medex te versterken;
 • Je valideert het medische luik van de studies over de verschillende expertisedomeinen van Medex .


MEER WETEN OVER DIT AANBOD?

Arts - medisch diensthoofd (m/v/x) - FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN, LEEFMILIEU - Selor, selectiebureau van de overheid


INTERESSE?

Dien je kandidatuur in tot en met 17/10/2022 via Selor.

Arts-expert (A3)

Wil je je inzetten voor de publieke sector en zijn medische expertises je ding? Medex biedt je een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging aan, met veelautonomie en flexibiliteit. Je wordt ondersteund door een administratieve en paramedische ploeg zodat jij je kan focussen op duidelijke en objectieve medischebeslissingen.

 • Je voert medische onderzoeken uit omtrent arbeidsongeschiktheid (in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde pensionering,afwezigheid wegens ziekte) alsook omtrent de medische geschiktheid van kandidaat-autobestuurders en -piloten en dit conform de vigerende wetgevingen,reglementeringen en richtlijnen.
 • Je verdedigt de genomen beslissingen bij een juridisch expert in geval van beroep.
 • Je vertegenwoordigt de dienst teneinde deskundig advies te verlenen aan de vragende instanties.
 • Naargelang de behoeften, ben je bereid te werken in een ander medisch centrum dan hetgeen waarbij je initieel geaffecteerd bent.

Je werkt onder de leiding van het diensthoofd "Medische kwaliteit”.

MEER WETEN OVER DIT AANBOD?

Arts (m/v/x) - FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN, LEEFMILIEU - Selor, selectiebureau van de overheid

INTERESSE?

Dien je kandidatuur in tot en met 17/10/2022 via Selor.


WAT BIEDEN WE AAN?

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een GSM abonnement aan voordelige tarieven (Proximus) en een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om te telewerken (financiële tussenkomst internetabonnement)
 • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
 • 26 dagen verlof per jaar, betaald verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 

MEER WETEN OVER MEDEX?

Check zeker ook de verschillende pagina's op onze website "Over ons":