Wereldwijd staan bossen zwaar onder druk, vooral door ontbossing voor landbouw, maar ook door het toenemende gebruik van hout. Hout kan echter een hernieuwbare grondstof zijn met diverse milieu- en sociale  voordelen op voorwaarde dat het afkomstig is van bossen die duurzaam en verantwoord worden beheerd.

Daarom sluiten de federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, de beroepsfederaties en de certificatiesystemen FSC en PEFC een nieuw sectorakkoord om het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen op de Belgische markt te verhogen.  Verder heeft het tot doel te sensibiliseren over de voordelen van het gebruik van duurzaam hout, alsook over het belang van certificatie voor duurzaam bosbeheer.

Meer info: sectorontwerpakkoord

Opmerkingen aan info@gezondheid.belgie.be