Medex wil via deze infografiek meer informatie verschaffen over mentale problemen bij federale ambtenaren voor de periode 2017-2021.  Cijfers betreffende aantal getroffen ambtenaren, aantal ziektedagen, invloed van factoren zoals geslacht en leeftijd,… worden hier aangereikt. 

Meer informatie omtrent dit onderwerp zal ook terug te vinden zijn in onze toekomstige publicatie “Ziekteafwezigheid bij federale ambtenaren 2020-2021”.

 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)