De wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België treedt in werking op 28 juli 2017.

Na afloop van een decennium toepassing en na evaluatie, met het oog op een administratieve vereenvoudiging en efficiëntie, actualiseert de nieuwe wet tal van bepalingen uit de wet van 7 april 2005 en werkt hij een aantal lacunes en leemtes weg om in te spelen op een aantal situaties en thematieken die sinds 2005 zijn opgedoken, in het bijzonder de kwestie van de activiteiten die verricht worden onder Belgisch rechtsgebied.

De nieuwe wet stelt een samenhangend en volledig juridisch kader op voor alle activiteiten die onderworpen zijn aan een vergunning door het Belgisch recht, en verduidelijkt het statuut van de activiteiten die worden verricht onder Belgisch rechtsgebied.

Nieuwe bepalingen zullen het mogelijk maken om de plaats in te nemen van elke persoon die verantwoordelijk is voor een activiteit en die niet onmiddellijk snel de vereiste doeltreffende acties treft om te reageren op milieubedreigende situaties op Antarctica.

De nieuwe wet heft de wet op van 7 april 2005 houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica.

Deze wet heeft een aanzienlijke positieve impact voor de bescherming van het milieu en van de biodiversiteit in Antarctica.

Ons land, dat een van de oorspronkelijke ondertekenaars is van het Verdrag inzake Antarctica in 1959 en één van de initiatiefnemers van het Protocol, zal op die manier duidelijk maken een voortrekker te willen blijven op dit domein.

Meer informatie