Alle betrokken overheden volgen de situatie van nabij en nemen de nodige maatregelen. “De laatste weken hebben de verschillende bestuursniveaus goed samengewerkt. We kunnen de verschillende diensten daarvoor enkel bedanken. Meer dan ooit moet deze intense samenwerking verdergezet worden. Iedereen heeft een rol te spelen met respect voor de bevoegdheidsverdeling, om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, zegt Maggie De Block, federale minister van Volksgezondheid, die de conferentie voorzit en bijeengeroepen had.

De acht bevoegde ministers verwelkomen de bijeenkomst van de IMC en benadrukken de goede samenwerking tijdens de laatste weken, bijvoorbeeld door de gemengde samenstelling van de taskforce die het risico beheert (Risk Management Group – RMG).

Informatie-uitwisseling

Tijdens de vergadering werd informatie uitgewisseld zodat de ministers over dezelfde informatie beschikken wat betreft onze tweede landgenoot die besmet is met het nieuwe coronavirus. Het eerste geval in België was een uit Wuhan gerepatrieerde persoon die ondertussen het ziekenhuis in goede gezondheid heeft kunnen verlaten.

De situatie verandert voortdurend. In functie van de evolutie van het aantal patiënten in ons land zijn er scenario’s klaar, waar elk niveau met zijn eigen bevoegdheden een rol speelt. Genomen maatregelen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn en proportioneel blijven. Hiervoor geeft een wetenschappelijk comité (Risk Assessment Group) advies aan de RMG. Alle maatregelen passen ook binnen het internationaal kader, zowel zoals voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie als besproken tussen de Europese ministers van Volksgezondheid.

De bestaande plannen en procedures werden toegelicht. Er werden aandachtspunten aangehaald en elementen waar een versterkte samenwerking nodig is. De verschillende entiteiten engageren zich om alle nodige maatregelen te nemen, in overleg en met respect voor de bevoegdheden van elkaar, om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Serene communicatie en verhoogde waakzaamheid

Zowel de administraties als de verschillende politieke overheden blijven waakzaam en onderlijnen het belang van een versterkte en serene communicatie naar de bevolking toe. De ministers wensen de verschillende communicatie-initiatieven nog meer op elkaar af te stemmen. De situatie blijft de komende dagen en weken opgevolgd. Morgenochtend vindt een Overlegcomité plaats onder voorzitterschap van de Eerste minister.

Om de verspreiding van het virus in ons land zo goed mogelijk tegen te gaan kan er bij de gehele bevolking enkel aangedrongen worden op de algemene hygiënemaatregelen, zoals handen grondig en regelmatig wassen, wegwerpzakdoeken gebruiken en meteen in de vuilbak gooien, in de plooi van de elleboog hoesten in plaats van met de hand voor de mond, onnodige fysieke contacten vermijden, en een huisarts telefonisch contacteren in geval van ziekte (koorts, hoest, grieperig gevoel, enz.).

De acht ministers van Volksgezondheid zijn:

  • Maggie De Block – federale Staat
  • Wouter Beke – Vlaanderen
  • Christie Morreale – Wallonië
  • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap
  • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap
  • Alain Marron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
  • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap