Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, werd het beroep van mondhygiënist gedefinieerd in een koninklijk besluit. Het beroep van mondhygiënist is een nieuw gezondheidszorgberoep in België, met als doel de toegang tot preventieve, kwaliteitsvolle mond- en tandzorg te verbeteren en de tandartsen een ondersteuning te bieden door een voldoende gekwalificeerde zorgbeoefenaar.

Tot nog toe konden tandartsen geen handelingen inzake tandheelkunde delegeren of toevertrouwen. Dit nieuw paramedisch beroep zal de tandartsen en de artsen dus bijstaan in het bevorderen van de mondgezondheid van de Belgische bevolking. De uitoefening van het beroep van mondhygiënist bestaat uit autonome prestaties, technische prestaties op voorschrift en handelingen die door de (tand)arts worden toevertrouwd.

Er zijn nog geen erkende beroepsbeoefenaars in België. De eerste lichting gediplomeerden wordt verwacht in juni 2019. De beroepsbeoefenaar zal kunnen werken in de praktijk van een tandarts, maar ook in de ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met een beperking, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg,…

De mondhygiënist voegt zich bij de lijst van de 11 paramedische beroepen in België, met name: de audioloog-audicien, bandagist-orthesist-prothesist, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratorium technoloog, orthoptist, podoloog, technoloog medische beeldvorming en ambulancier medisch-sanitair vervoer.

 

Meer weten

 

 

Wetgeving