De federale ministers van Landbouw en Volksgezondheid staan een aangepaste monitoring toe van de veldproef met genetisch gemodificeerde populieren in Zwijnaarde, die in februari 2016 afliep. Normaal gezien worden proefvelden na afloop twee jaar lang gecontroleerd op hergroei. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, dat de proef had georganiseerd, wil voor het einde van deze termijn een nieuw gebouw op het bewuste perceel optrekken.

Om dit te kunnen doen, zal het VIB het proefveld afgraven. De grond en verhakselde wortels zullen minstens zes maanden lang worden gecomposteerd, zodat ze geen nieuwe bomen meer kunnen voortbrengen. Het gecomposteerde materiaal zal op het perceel van een andere veldproef met genetisch gewijzigde populieren van het VIB worden uitgestrooid.

Het akkoord van de federale Ministers volgt op het gunstig advies van de Bioveiligheidsraad. Die is van oordeel dat de aangepaste monitoring geen negatieve effecten op de menselijke gezondheid of op het milieu heeft. Hij raadt wel aan om het materiaal dat gecomposteerd moet worden, af te dekken. Zo is het risico op verspreiding minimaal.

De Vlaamse minister van Landbouw heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde aanpassingen geuit.

Als burger kunt u verschillende documenten uit het dossier inzien: