Drie nieuwe rapporten geven een aantal kerncijfers  weer over de werking van de psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en de algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling (PAAZ) voor 2019.

In 2019 vonden er 112.243 verblijven plaats in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) of psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ). Bijna drie op vier van deze verblijven betreft personen tussen 25 en 59 jaar.
De rapporten ‘Zorgactiviteit in psychiatrische instellingen’ en ‘Voorkomen van ziektebeelden in psychiatrische instellingen’ geven enkele kenmerken van deze verblijven weer.

Het rapport ‘Marktaandelen van de psychiatrische instellingen’ biedt voor 2019 en 2020 een overzicht van het aantal verblijven per arrondissement van de woonplaats en per ziekenhuis of netwerk waarin de patiënt werd opgenomen.