In 2019 waren meer dan 1 op 3 ziekenhuisverblijven van patiënten van 65 jaar of ouder. Het gaat om 2.032.684 verblijven of 38% van het totale aantal hospitalisaties of 39,27% van alle klassieke hospitalisaties of 37,61% van alle daghospitalisaties.

In absolute cijfers werden meer vrouwen dan mannen in het ziekenhuis opgenomen. Wanneer we echter de verhouding binnen het bevolkingsaantal van personen van 65 jaar en ouder bekijken, zien we een omgekeerd opnameprofiel waarbij meer mannen dan vrouwen worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal daghospitalisaties bij personen van 65 jaar en ouder ligt hoger dan het aantal klassieke hospitalisaties. We stellen echter vast dat vanaf de leeftijd van 85 jaar het aantal klassieke hospitalisaties groter wordt dan het aantal daghospitalisaties. Ook het aantal overlijdens stijgt bij een klassieke hospitalisatie met de leeftijd: van 3,2% voor de leeftijdsgroep 65-74 naar bijna 10% voor de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder.

Het rapport maakt duidelijk welke impact de steeds toenemende vergrijzing van de bevolking in de Westerse landen heeft op ziekenhuisopnames in België. In 2019 was in België iets minder dan 19% van de bevolking 65 jaar of ouder. Lees hier het volledige verslag.