Op 21 mei vieren we Natura 2000, het netwerk van beschermde natuurgebieden op land en op zee. Meer dan 2.000 soorten telt ons Belgisch stukje Noordzee. Tussen de vele ondiepe zandbanken liggen enkele hotspots voor de biodiversiteit, zoals grindbedden (waar in het verleden ook oesterbanken aanwezig waren) en banken van schelpkokerwormen (de wormpjes die ook hier en daar op het strand tevoorschijn komen). Deze habitats vormen een schuilplaats voor bepaalde soorten en leveren voedsel voor andere.

Om de verschillende habitattypes en een aantal diersoorten (alle zeevogels, de bruinvis, de gewone en de grijze zeehond) te beschermen en te herstellen is meer dan 1/3 van het Belgische deel van de Noordzee aangeduid als beschermd gebied. Daarmee zit ons land ver boven het Europees gemiddelde van 8,9%. Het doel van het Natura 2000-netwerk is de biologische diversiteit in stand te houden. Hiervoor moet de impact van menselijke activiteiten (zoals visserij en zand- en grindwinning) beperkt worden tot een niveau dat niet schadelijk is voor de aanwezige soorten en habitats. Daarom gelden binnen de beschermde gebieden een aantal verboden en moeten activiteiten die schadelijk kunnen zijn een passende beoordeling ondergaan. Enkel wanneer deze beoordeling aantoont dat er geen negatief effect zal optreden, kan de activiteit doorgaan. Daarnaast wordt er ook gewerkt rond mogelijk natuurherstel; binnen het Belgische deel van de Noordzee betreft dit vooral het herstel van grindbedden.

Voor de bescherming van de aanwezige diersoorten zijn er daarnaast nog specifieke acties zoals het beperken van onderwatergeluid ter bescherming van de bruinvis en het voorkomen en beperken van verstoring van vogels en zeezoogdieren.  

Wat kan jij doen om de bewoners en de natuur van de Noordzee te beschermen?

  • Een zeehond gespot? Laat de selfie achterwege en geniet van op een veilige afstand (minstens 20 m) van dit wilde dier. Houd honden aan de leiband.
  • Verstoor vogels niet tijdens het broedseizoen.
  • Laat je afval nergens achter; gooi het in de vuilnisbak of neem het mee en sorteer het thuis.
  • Roker? Doe je sigarettenpeuk in een pocketasbakje.
  • Zorg ervoor dat ballonnen niet in de natuur of in zee terechtkomen: laat ze niet vliegen. Vogels, vissen en andere dieren zien stukjes ballon als voedsel of raken erin verstrikt.

Meer tips over hoe je ook van thuis de zee mee kan beschermen, vind je op www.dezeebegintbijjezelf.be

Meer info: