90 % van de Belgen beschouwt de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie een prioriteit en bijna 60 % pleit voor een krachtdadiger beleid.

Vandaag worden de resultaten van de publieksbevraging over het ontwerp van nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) gepubliceerd. Deze publieksbevraging kadert in de Europese verplichting van ons land om het publiek te laten deelnemen aan de opmaak van dit plan dat de doelstellingen en maatregelen voor het energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030 moet vastleggen.

Meer dan 60.000 burgers en stakeholders hebben deelgenomen, waarvan 85% de enquête volledig hebben ingevuld. Ruim 20.000 burgers en stakeholders hebben ook suggesties gedaan voor het plan zelf, of voor de federale en gewestelijke deelplannen, via de enquête of per mail.

Uit de bevraging blijkt onder meer dat de Belgen willen dat de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie een prioriteit moet zijn, het woon- en werkverkeer het openbaar vervoer en de zachte mobiliteit fiscaal interessanter moet worden gemaakt dan de privé-wagen en dat ook de renovatie van woningen fiscaal moet gestimuleerd worden. Bijna 60% van de burgers en stakeholders pleiten voor een krachtdadiger beleid met een duidelijke en realistische doelstellingen en visie op middellange en lange termijn. Bijna 70% wenst meer betrokken te worden bij het uittekenen van het klimaatbeleid.

Meer info: https://www.nationaalenergieklimaatplan.be