De FOD Volksgezondheid verhuist. Vanaf maandag 1 maart kunt u ons vinden op ons nieuwe adres: Galileelaan 5/2 - 1210 Brussel.

De telefoonnummers en e-mailadressen van de FOD Volksgezondheid en zijn medewerkers blijven ongewijzigd.

Dankzij deze verhuizing zullen de verschillende overheidsdiensten hun samenwerking op het gebied van gezondheid (*) kunnen versterken en een gemeenschappelijke visie ontwikkelen: "Samen werken aan gezondheid met het oog op duurzame ontwikkeling".
 
Daarnaast zal ons nieuwe gebouw ook dienen als ontmoetingsplaats voor al onze partners voor alles wat met gezondheid en duurzaamheid te maken heeft.
 
Indien u ons wenst te contacteren of te bezoeken: ons nieuwe (post)adres is Galileelaan 5/2 - 1210 Brussel.

De kantoren van Medex verhuizen niet. Voor Medex blijft het postadres dus: Victor Hortaplein 40/10 - 1060 Brussel.

____________________________
(*) Deze verhuizing was al lange tijd voorzien in het kader van de "Redesign van de gezondheidsadministraties" waarbij ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) betrokken zijn​.