Op 22 maart 2024 is er een nieuw Koninklijk Besluit (KB) verschenen in het Belgisch Staatsblad betreffende de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek.

Het nieuwe besluit vormt een herziening van het Koninklijk Besluit van 5 februari 1997. Sinds 1997 is het beroep geëvolueerd en voldeed het niet meer aan de verwachtingen en behoeften op het terrein. Meer bepaald beantwoordde het opleidingsniveau niet meer aan de specifieke noden bij de uitoefening van het beroep. Daarenboven werd er vastgesteld dat de afgestudeerden te weinig voorbereid waren voor de uitoefening van het beroep in het ziekenhuismilieu.

Het KB van 29 januari 2024 maakt een onderverdeling tussen de farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek enerzijds en de farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek anderzijds.

Het koninklijk besluit van 29 januari 2024 bepaalt verder:

  • de minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent in de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent in het ziekenhuismilieu te mogen uitoefenen (erkenningscriteria);

  • een lijst van toevertrouwde handelingen die aan een farmaceutisch-technisch assistent in de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent in het ziekenhuismilieu kan worden toevertrouwd;

  • de overgangsmaatregelen.

De datum van inwerkingtreding van de erkenningsplicht voor de paramedische beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek werd overeenkomstig de WUG* vastgesteld op 1 januari 2025.

*WUG = Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Wetgeving