De FOD Volksgezondheid lanceerde op vrijdag 6 oktober een nieuwe visuele identiteit. Het nieuwe groenblauwe logo weerspiegelt de visie van de FOD van een veilige en geruststellende wereld en integreert tegelijkertijd het concept “One World, One Health”. 

Het centrale punt in het logo verwijst naar de coördinerende functie van de FOD. Het symboliseert ook expertise en precisie. De twee ellipsen vertegenwoordigen de samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de organisatie. De vormen roepen bescherming en vertrouwen op.

Het concept "One World, One Health" is voortgekomen uit de internationale dialoog over het verband tussen de gezondheid van mensen, van dieren en ecosystemen bij de overdracht van ziekten, na de epidemieën aan het begin van de 21e eeuw. Dit concept, dat wordt doorgetrokken naar alle vormen van gezondheidsbeleid, omvat een geïntegreerde benadering van gezondheid, gericht op de wisselwerkingen tussen dieren, planten, mensen en hun omgeving.

Alle communicatiekanalen, brieven, affiches, sociale mediakanalen en websites van de FOD krijgen dus geleidelijk aan een nieuwe look.   


Ontdek hier meer over onze nieuwe huisstijl.