Van 29 juni tot en met 28 september 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp-marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 (MRP) en over de strategische milieubeoordeling van het ontwerpplan. Met meer dan 50.000 reacties ontvangen van burgers, belangenorganisaties, ngo’s en overheidsinstanties, bleek de consultatie een breed publiek te bereiken.

Via het onlineformulier werden 145 opmerkingen ontvangen. Schriftelijk werden er 35.830 bijdrages ontvangen, waarvan 28.850 via een petitie georganiseerd door de gemeente Knokke, 4.622 via de template van de actiegroep ‘Stop het Eiland’ en 1.045 via een petitie georganiseerd door de gemeente Koksijde. Per e-mail zijn er meer dan 15.000 bijdrages ontvangen door een campagne opgezet door WWF en 62 bijdrages van instanties en burgers.

Op basis van al deze opmerkingen werd het marien ruimtelijk plan bijgewerkt en gefinaliseerd.

Het marien ruimtelijk plan poogt de verschillende gebruiken van het Belgische deel van de Noordzee, zoals scheepvaart, zeevisserij, natuurgebieden, zandwinning en hernieuwbare energie, te laten samengaan.

Het MRP wordt om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Het nieuwe MRP werd op 22 mei 2019 ondertekend door de Koning en op 2 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om in werking te treden op 20 maart 2020. Het zal gelden voor de periode 2020-2026.

Een getailleerde verklaring over deze inhoudelijke opmerkingen en het definitieve plan met bijlagen zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be