Tijdens de laatste CITES-conferentie in Genève werd het beschermingsniveau van een aantal planten en dieren, zoals de zwarte kroonkraanvogel en de sterschildpad, verhoogd van Bijlage II tot Bijlage I. Daarnaast werden een reeks soorten voor het eerst aan Bijlage II toegevoegd. Zo is de giraf bijvoorbeeld voor het eerst opgenomen in deze CITES-bijlage.

De meeste besluiten traden in werking op 26 november 2019. Op 14 december 2019 komen zij in de Europese verordeningen te staan.

Op zoek naar meer details over de te volgen maatregelen om in regel te zijn met de nieuwe CITES-soortenlijst? In de documentenlijst hieronder vindt u meer informatie. Deze documenten zijn, onder andere, geldend voor personen die deze houden /kweken /verhandelen /tentoonstellen /invoeren/ (weder-)uitvoeren, enz.