Tijdens de laatste Conferentie der Partijen (Zuid Afrika), werd het beschermingsniveau van een aantal planten en dieren verhoogd van Bijlage II tot Bijlage I, met name van de Grijze roodstaartpapegaai, de Schubdieren en de Azuurblauwe gekko. Bovendien werden een reeks nieuwe soorten aan Bijlage II toegevoegd zoals de Afrikaanse pygmee kameleons, Weekschildpadden, de Dalbergia-soorten die nog niet gelijst werden, “palissanders” of ook “rosewoods” genoemd, drie houtsoorten van het genus Guibourtia die ook bekend als « Bubinga », of onder andere namen  als « Kevazingo ».

Begin februari  2017 wordt dan de inschrijving op Bijlagen A en B van EU Verordening 338/97 op Europees niveau waarschijnlijk effectief. 

In de hieronder vermelde documenten vindt men de details over de te volgen maatregelen om in regel te zijn met de nieuwe CITES-soortenlijst, geldend voor personen die deze houden /kweken /verhandelen /tentoonstellen /invoeren/ (weder-)uitvoeren, enz… : over