Vanaf 14 februari 2021 worden verschillende soorten reptielen en amfibieën toegevoegd aan bijlage III van de CITES-overeenkomst en wordt de internationale handel van deze diersoorten voortaan strikter geregeld.

De reptielen die deze bescherming zullen krijgen, zijn allemaal van Aziatische oorsprong. Het gaat om :

  •  verschillende soorten gekko's uit Japan
  •  verschillende soorten Sri Lankaanse hagedissen
  •  de Japanse krokodillensalamander.

Voor meer details over de namen van de verschillende betrokken soorten: Kennisgeving aan partijen Nr. 2020/068.

Na de aanpassing van de CITES-overeenkomst (Internationale Overeenkomst inzake de handel in wilde planten en dieren) zal ook op Europees niveau de bescherming van deze reptielen en amfibieën bestendigd worden via de opname in bijlage C van de EU-verordening inzake de handel in bedreigde diersoorten.

De in- en uitvoer van deze soorten naar en uit de Europese Unie (EU)

Bent u van plan deze reptielen/amfibieën buiten de EU te exporteren? Dan hebt u vanaf 14 februari 2021 een Belgische CITES-uitvoervergunning nodig.

Bent u van plan deze reptielen/amfibieën in België in te voeren van buiten de EU? Dan hebt u vanaf 14 februari 2021 een CITES-vergunning van het uitvoerende land nodig. Een Belgische CITES-kennisgeving van invoer zal ook vereist zijn zodra deze soorten zijn opgenomen in bijlage C van de Europese verordening, waarschijnlijk in juli.

Van zodra de precieze datum bekend is, zullen we dit publiceren.

In de CITES-Overeenkomst worden de soorten ingedeeld in 3 bijlagen (I, II, III) met verschillende niveaus van bescherming. Bijlage I verbiedt de handel van in het wild gevangen soorten en biedt derhalve de grootste bescherming. Op Europees niveau zijn er 4 bijlagen (A, B, C en D). De in bijlage A genoemde dieren en planten genieten de hoogste bescherming. De Europese verordening bestrijkt een groter aantal soorten en kan dus als strenger worden beschouwd.