België lanceert samen met verschillende Europese landen een  nieuwe website (www.edlists.org) over hormoonverstoorders in de Europese Unie. De website zal bedrijven en stakeholders informeren over stoffen die reeds als hormoonverstoorders zijn geïdentificeerd of die worden beoordeeld voor hormoonverstorende eigenschappen in de EU. Er waren op EU-niveau nog geen gecompileerde lijsten van hormoonverstoorders beschikbaar. De databank is een gezamenlijk initiatief van België, Denemarken, Frankrijk, Nederland en Zweden en zal bijdragen aan een gecoördineerde wetgeving voor een betere bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

In de afgelopen decennia zijn stoffen met hormoonverstorende eigenschappen een ernstige bekommernis geworden voor politici, wetenschappers en het maatschappelijk middenveld. Hormoonverstoorders zijn in verband gebracht met kankers, verminderd IQ, onvruchtbaarheid, alzheimer, obesitas, etc en zitten in een resem aan dagelijkse producten, van shampoo tot kastickets en speelgoed.

België wil hormoonverstoorders beter uit ons dagelijks leven bannen door deze stoffen te reglementeren en werkt samen met zijn Europese partners om de kennis over hormoonverstoorders te vergroten. De lijsten van (mogelijke) hormoonverstoorders zullen de identificatie en reglementering van hormoonverstoorders in de EU versnellen en de coherentie in de beoordeling van de stoffen verbeteren.

De databank bevat een lijst met stoffen die op EU-niveau als hormoonverstoorders zijn geïdentificeerd (lijst I) en een andere lijst van stoffen die momenteel in het kader van de EU-wetgeving voor hormoonverstorende eigenschappen worden beoordeeld (lijst II). Daarnaast is er nog een derde lijst van stoffen waarvoor een deelnemende nationale overheid op basis van wetenschappelijke bewijzen de hormoonverstorende eigenschappen heeft beoordeeld (lijst III).

De webpagina is toegankelijk via http://www.edlists.org/

Meer informatie over hormoonverstoorders op de website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/hormoonverstoorders