Op vijf locaties aan de Belgische kust staat sinds deze week een nieuw informatiebord over de beschermde natuurgebieden in onze Noordzee. Met de borden wil de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid wandelaars, toeristen en toevallige voorbijgangers informeren over de rijke diversiteit aan fauna en flora in het Belgische deel van de Noordzee.

Paneel Nieuwpoort     Paneel Knokke Heist


37% van het Belgische deel van de Noordzee is aangeduid als beschermd natuurgebied. De vijf natuurgebieden waarover het gaat, maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk, het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld.

De Vlaamse Banken – in het westen – en de Vlakte van de Raan – aan de Nederlandse grens – zijn aangeduid voor de bescherming van zandbanken en grindbedden. Hier leven onder andere garnalen, oesters, haaien en roggen. De andere drie gebieden zijn speciale beschermingszones voor zeevogels. Hier kunnen doortrekkende, overwinterende of broedende vogels voedsel verzamelen en een plek vinden om te rusten.

Een blik onder water

Het informatiepaneel gunt de voorbijganger een blik op de talloze bijzondere levensvormen die zich ophouden in het unieke ecosysteem onder het zeeoppervlak: de zandzager, de schelpkokerworm, de dodemansduim of de zeehond. “De natuur onder water is veel minder zichtbaar dan de dieren en planten die ons omringen aan land, maar ze is daarom niet minder mooi, veelzijdig en cruciaal voor het leven op aarde”, zegt Gizem Poffyn, beleidsmedewerker bij de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid. “Met de informatieborden willen we mensen overtuigen van het belang van de natuur in onze Noordzee, en zo een draagvlak creëren om aan natuurbescherming te doen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.” De panelen geven voorbijgangers ook tips over wat ze zelf kunnen doen om de zee te beschermen.

Paneel tekst

Natuurbeschermingsprogramma

De informatieborden kaderen in het natuurbeschermingsprogramma LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP). Dit programma liep van 2014 tot 2023 en wordt nu opgevolgd door LIFE Belgium for Biodiversity (B4B). Binnen dit nieuwe programma zal de dienst Marien Milieu van start gaan met het actieve herstel van oesterbanken in het Belgische deel van de Noordzee.

Het Europese programma LIFE geeft financiële steun aan projecten die zich inzetten voor natuurbehoud, klimaat en milieu. De Europese Commissie stelt een budget ter beschikking in de vorm van LIFE-projecten om het Europese natuurnetwerk Natura 2000 te herstellen en verder te ontwikkelen.

Vijf locaties aan de kust

Je vindt de informatiepanelen op volgende vijf locaties aan de kust:

  • De Panne: vlakbij de zee, op de wandeldijk, waar het verlengde van de Schuilhavenlaan uitkomt op de betonnen dijk.
  • Koksijde: aan het strandreddingslokaal op de Zeedijk, vlakbij het Elisabethplein.
  • Nieuwpoort: op de Zeedijk, bovenaan de trap naar de duinen ter hoogte van het gebouw van het loodswezen.
  • Oostende: op de Zeedijk, ter hoogte van waar de Northlaan uitkomt op de Zeedijk.
  • Knokke-Heist: aan de ingang van het natuurreservaat de Baai Van Heist.

Lees hier de volledige tekst op het paneel.