aangepast op 25/10/2022


Je werkt bij de federale overheid en je bent statutair?

Het koninklijk besluit van 21 augustus 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 (betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen en meer bepaald betreffende de re-integratie bij ziekte of ongeval en de tewerkstelling van personen met een handicap) is sinds 1 september 2022 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022. De wijzigingen zullen op dezelfde datum ingaan.

 

Doel

De opdracht is om de re-integratie van personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte en van personen met een handicap te bevorderen.
Concreet heeft Medex een nieuwe re-integratieopdracht toevertrouwd gekregen. De verminderde prestaties wegens medische redenen zijn ook aangepast om een beter antwoord te bieden op actuele problemen.
 

Wijzigingen

 

1. Opdracht re-integratie 

De re-integratie bevorderen van ambtenaren die wegens ziekte afwezig zijn. Ons medisch team moet zieke ambtenaren in deze procedure begeleiden teneinde de arbeidsongeschiktheid te verantwoorden en indien nodig een onnodige medische controle  blokkeren.

Ons team helpt langdurig zieken bij het beantwoorden van verschillende vragen en tracht hen zo goed mogelijk in te lichten over de reaffectatiemogelijkheden die meer op de arbeidscapaciteiten zijn afgestemd.
Merk op dat deze procedure al vele jaren binnen de ziekenfondsen bestaat voor de loontrekkende werknemers (met een arbeidsovereenkomst).

Meer informatie vind je op de pagina van re-integratie.

 

2. Verminderde prestaties wegens medische redenen

De aanpassing moet zorgen voor een betere en meer flexibele regeling voor statutaire personeelsleden.
De volgende wijzigingen zullen van toepassing zijn op de verminderde prestaties die ingaan op 1 oktober 2022:


Alle stelsels

 • De verminderde prestaties wegens medische redenen zijn niet langer beperkt tot statutaire personeelsleden en gelden voortaan ook voor stagiairs.


Verminderde prestaties van korte duur

 • De maximale duur wordt opgetrokken van 3 naar 4 maanden, met een ander mogelijk percentage van hervatting (40 %).
  Mogelijke percentages: 40, 50, 60 en 80 %.
 • Voor verminderde prestaties van korte duur is progressiviteit de regel.
  Bij afwijkingen moet de behandelend arts de redenen voor de niet-progressiviteit opgeven.
 • Het formulier "re-integratieplan" werd hernoemd tot "planning van de verminderde prestaties". Op die manier vermijden we verwarring met de procedure bij de preventieadviseur-arbeidsarts (PAAA).
 • De Medex-arts kan meerdere maanden in één keer toekennen als hij dit nodig acht.
 • De verminderde prestaties hoeven niet langer onmiddellijk na een onafgebroken periode van 30 dagen ziekte te volgen. Voortaan is hervatting mogelijk in de vorm van een "proefperiode" van minder dan 10 dagen.

Deze nieuwe bepaling is van toepassing als je bijvoorbeeld na een afwezigheid van 30 dagen wegens ziekte minder dan 10 dagen weer aan het werk gaat en je, na advies van je behandelend arts, tot de conclusie komt dat een hervatting via verminderde prestaties beter bij je situatie past. In dat geval kan je perfect een aanvraag bij Medex indienen.


Verminderde prestaties van lange duur

 • De maximale duur van verminderde prestaties van lange duur wordt opgetrokken van 12 naar 24 maanden.

 

Personen met een handicap

 • Statutaire personeelsleden met een handicap (definitie van artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005) kunnen een specifiek soort verminderde prestaties aanvragen.
 • ​Wanneer de aanvrager erkend is als persoon met een handicap, valt de voorwaarde van afwezigheid wegens ziekte weg.


Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina's over re-integratie en verminderde prestaties.