De nieuwe projectoproep Belgium builds back circular (BBBC) werd zopas gelanceerd!
Met BBBC wil de federale regering de overgang naar een circulaire economie in België versnellen.
Deze derde BBBC-projectoproep focust op de vervanging van gevaarlijke of zorgwekkende stoffen.
 
Concreet is de federale overheid op zoek naar onderzoeksprojecten en innovatieprojecten die

  • bestuderen of zorgwekkende stoffen vervangen kunnen worden door alternatieven of
  • op zoek gaan naar duurzamere chemische producten, technologieën en/of vervangingsproducten.

Voor deze oproep zijn drie groepen prioritaire stoffen gekozen:

Projecten die betrekking hebben op andere stoffen kunnen ook worden ingediend als ze binnen het bereik van de oproep vallen.
 
Belgische ondernemingen of ondernemingen die actief zijn in België en onderzoekscentra (publiek, verbonden aan het hoger onderwijs of privé) en structuren zoals start-ups, ngo's, adviesbureaus of soortgelijke entiteiten kunnen een project indienen.
 
Per laureaat project wordt minimaal 50.000 euro en maximaal 2.000.000 euro toegekend.
 
De projectoproep staat open tot 31 december 2023.
 
Meer informatie?

Neem deel aan het event op 13 oktober 2023:
Lanceringsevenement Nieuwe BBBC-projectoproep: Vervanging van gevaarlijke stoffen | FOD Economie (fgov.be)

 Alle documenten en deelnemingsvoorwaarden vindt u op de website van de FOD Economie:
BBBC-projectoproep: Vervanging van gevaarlijke stoffen | FOD Economie (fgov.be)

 Hebt u vragen?
Stuur een e-mail naar BBBCsubstitution@economie.fgov.be