De Nationale Raad voor Dringende Geneeskunde Hulpverlening heeft in mei 2021 een nieuwe aanbeveling geformuleerd voor de toepassing van spinale immobilisatie bij slachtoffers van een trauma. Ze wordt nu vertaald naar nieuwe procedures op het terrein.

De laatste jaren zijn de wetenschappelijke inzichten in de technieken van spinale immobilisatie  geëvolueerd. Dat vertaalt zich in nieuwe procedures. Spinale immobilisatie bij slachtoffers van een trauma wordt dagelijks uitgevoerd door prehospitaal hulpdiensten. Hulpverleners-ambulanciers, urgentieverpleegkundigen, urgentieartsen, brandweerlieden en eerstehulpverleners zijn opgeleid om deze technieken toe te passen. 

De werkgroep spinale immobilisatie, opgericht door de Nationale Raad voor Dringende Geneeskunde Hulpverlening (NRDGH), werkte het advies uit. Het advies beschrijft alle stappen die  hulpverleners dienen te nemen om een correcte spinale immobilisatie te bekomen.
 
Het advies is van toepassing op het hele land en voor alle hulpverleners die betrokken zijn in de prehospitale zorg voor traumapatiënten. 
Experten van de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers hebben samengewerkt om de procedures aan te passen in lijn met het advies. Dit vertaalt zich in protocollen, presentaties en andere nuttige documenten die u kunt gebruiken in de diverse opleidingen.
 
U vindt de beschikbare protocollen en procedures op de website van de FOD Volksgezondheid.

Ze worden regelmatig aangepast en aangevuld met didactisch materiaal!
 

 Lees het advies op de website van de FOD Volksgezondheid.

Contacteer ons indien u nog vragen hebt cnsmu.nrdgh@health.belgium.be.