De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft vanaf februari 2017 een nieuwe voorzitter van het directiecomité, Tom Auwers (48). Na een academische start aan de Vlerick School en het Leuvense Instituut voor de Overheid, werkte hij achtereenvolgens als adviseur bij Vlaams minister van Begroting en Gezondheidszorg Wivina Demeester en als expert en vervolgens directeur van de beleidscel bij minister van Ambtenarenzaken Luc Vanden Bossche ten tijde van de Copernicushervorming. Sinds 2003 was hij directeur-generaal Strategie en Internationale Relaties bij de FOD Sociale Zekerheid.

Pedro Facon (35) is vanaf februari 2017 de nieuwe directeur-generaal van DG Gezondheidszorg.
Hij was onderzoeker aan het Leuvense Instituut voor de Overheid, adviseur strategie en organisatie bij het RIZIV en directeur van de beleidscel Gezondheidszorg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block.


Tom Auwers (links) en Pedro Facon (rechts) vervangen de directeur-generaal en voorzitter ad interim Christiaan Decoster die met pensioen is vertrokken.