Website Medex in een nieuw kleedje

Op basis van de gebruikerstevredenheid (gemeten bij de start van het project) stelden we vast dat de structuur van onze site soms onduidelijk was. De teksten zelf waren ook niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Met deze nieuwe website hopen we aan de noden van onze gebruikers tegemoet te komen.

 

Wat is er nieuw?

Vanaf nu is er voor elke doelgroep een aparte rubriek beschikbaar op onze homepage; van daaruit is al de informatie terug te vinden over de verschillende thema’s.

Waar bijvoorbeeld ambtenaren en werkgevers vroeger dezelfde pagina’s moesten raadplegen, hebben zij nu elk hun eigen luikje op de site. Op die manier kunnen ambtenaren onder het thema arbeidsongevallen lezen welke informatie hen aanbelangt en vinden werkgevers in hun rubriek meer technische informatie over het beheer van dossiers arbeidsongevallen.

De gebruiker vindt ook gemakkelijker allerlei types documenten (formulieren, brochures, wetteksten, …) terug die gelinkt zijn aan een bepaald thema.

Tenslotte zijn al onze teksten herschreven opdat ze duidelijker zouden zijn.

 

Wat kan je binnenkort nog verwachten?

Al onze formulieren en brochures staan al online; de wetteksten zullen de komende weken geleidelijk aan toegevoegd worden.

Momenteel zijn onze pagina’s beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Later zal onze inhoud ook beschikbaar zijn in het Duits en Engels.

 

Wat verandert er niet?

Ons webadres blijft www.medex.belgium.be.

Voor piloten en luchtverkeersleiders is dat www.medex.belgium.be/ECLG.

De website van Medex is (zoals voorheen) geïntegreerd in de portaalsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.health.belgium.be), mits Medex een departement van deze FOD is. De nieuwe look and feel is dus uiteraard niet alleen van toepassing op de site van Medex, maar op de volledige portaalsite van de FOD Volksgezondheid.

 

Storingen door de lancering van deze nieuwe website zijn mogelijk

Tijdens de overgang naar de nieuwe server, is het mogelijk dat de server niet onmiddellijk zichtbaar is in uw browser of dat u tijdelijk een foutmelding krijgt. U kunt dan best op een later tijdstip opnieuw proberen verbinding te maken.
In principe zal de situatie tegen het einde van de dag genormaliseerd zijn.
 

De nieuwsbrief (flux RSS) die u toelaat onze nieuwsberichten te volgen zal tijdelijk onderbroken zijn om deze nieuwe tool te optimaliseren. De nieuwsbrief zal terug verzonden worden in de loop van de maand mei. Uw abonnementen op de nieuwsbrief blijven bewaard en u hoeft geen stappen te ondernemen om opnieuw onze nieuwsberichten te ontvangen.