Na jarenlange onderhandelingen, waarbij de FOD Volksgezondheid België vertegenwoordigd heeft, werd op 11 december 2015 een nieuwe Europese verordening omtrent nieuwe voedingsmiddelen gepubliceerd. De betekenis van een ‘novel food’ blijft fundamenteel hetzelfde, maar de goedkeuringsprocedures zijn sterk vereenvoudigd. De consument blijft een hoog niveau van bescherming genieten.

Onder de kersverse Europese verordening (EG) 2015/2283 vallen, net als voorheen, alle ‘nieuwe’ voedingsmiddelen en ingrediënten waarvoor de menselijke consumptie voor 15 mei 1997 binnen de Europese Unie verwaarloosbaar of onbestaand was. Enkele voorbeelden van novel foods, die al toegelaten zijn volgens de huidige wetgeving: chiazaden die van nature rijk zijn aan omega 3, nonisap en de nieuwe suikermolecule D-tagatose.

De nieuwe wetgeving verduidelijkt de verschillende voedingscategorieën en voegt er nog nieuwe aan toe. Zo worden alle insecten en hun bereidingen beschouwd als nieuwe voedingsmiddelen en moeten ze een evaluatie- en goedkeuringsprocedure ondergaan voor ze op de markt kunnen worden gebracht (meer informatie in dit nieuwsbericht). Hetzelfde geldt voor recente ontwikkelingen zoals voedingsmiddelen die geproduceerd zijn op basis van celculturen of die bewust geproduceerd zijn met nanotechnologie.

De grootste verandering is de vereenvoudiging en versnelling van de goedkeuringsprocedures. Dit moet de innovatie stimuleren, en het op de markt brengen van traditionele voedingsmiddelen die al geruime tijd buiten de Europese Unie gegeten worden. De behandeling en de evaluatie van aanvragen worden gecentraliseerd bij de Europese Commissie en EFSA, en de tijdslimieten voor de procedure worden ingekort. De goedkeuringen worden generiek, wat inhoudt dat de nieuwe toegelaten voedingsmiddelen door eender welke operator op de markt kunnen worden gebracht. Monopolies kunnen in bepaalde gevallen nog voor een periode van vijf jaar worden toegekend om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren en om gegevensbescherming te voorzien. Voor traditionele voedingsmiddelen van derde landen, ten slotte, geldt een vereenvoudigde procedure.

De Europese verordening (EG) 2015/2283 zal van toepassing zijn op 1 januari 2018, met uitzondering van bepaalde bepalingen omtrent gedelegeerde handelingen en implementatiemaatregelen die door de Europese Commissie moeten worden vastgelegd. In afwachting hiervan blijven de bepalingen van verordening (EG) nr. 258/97 van toepassing.
 

Voor meer informatie over nieuwe voedingsmiddelen: