Op maandag 5 februari bevestigde de IMC (Interministeriële Conferentie Volksgezondheid) de beslissing van de RMG (Risk Management Group) om het niveau van luchtweginfecties te verhogen naar code oranje, waarbij extra aandacht gevraagd wordt voor optimale ventilatie en een verhoogde waakzaamheid voor risicopersonen.  

Deze beslissing volgt het advies van de RAG (Risk Assessment Group) die de situatie wekelijks opvolgen aan de hand van de Respiradar (meetinstrument voor de circulatie van luchtwegkiemen en de druk op het gezondheidszorgsysteem).  

Op dit moment zien we een toename in respiratoire infecties, waaronder vooral een sterke stijging in het aantal griepgevallen, waardoor de druk op het zorgsysteem toeneemt. Dat is niet onverwacht: elke winter zien we een piek in luchtwegklachten, -infecties en hospitalisaties.  

Om verdere verspreiding te voorkomen en de meest kwetsbaren (65-plussers, mensen met medische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen, kanker, obesitas, chronisch nierfalen en een zwak immuunsysteem) te beschermen werden aanbevelingen geformuleerd voor de algemene bevolking en de gezondheidzorg. 

Naast de gekende basisaanbevelingen (handhygiëne, hoesten en niezen in een wegwerpzakdoek of in de elleboog, ventilatie binnen, thuisblijven als je ziek bent, zolang je symptomen hebt een chirurgisch mondmasker dragen bij contact met anderen, en herhaal de vaccinaties), moet in code oranje extra aandacht worden besteed aan optimale ventilatie van binnenruimten ook in deze periode, en aan de bescherming van kwetsbare personen. 

In deze fase bevelen we maskerdracht sterk aan voor kwetsbare personen (bij voorkeur met een FFP2-masker) en met een chirurgisch mondmasker voor de mensen die hen regelmatig omringen alsook voor mensen met symptomen van luchtweginfectie, in het bijzonder op drukke plaatsen (zoals openbaar vervoer).   

We bevelen mondmaskergebruik in de zorg ook sterk aan in wachtzalen en andere plaatsen waar een verhoogd risico op besmetting wordt ingeschat bij contact met kwetsbare personen.  

De jaarlijkse griepepidemie is tijdelijk. Sciensano, de RAG en RMG volgen de situatie nauw op en schalen code oranje weer af van zodra mogelijk.