Vanaf 22 juni 2021 worden verschillende soorten vogels en één soort reptiel toegevoegd aan bijlage III van de CITES-overeenkomst en zal de internationale handel van deze diersoorten strikter geregeld worden.

De vogel- en reptielsoorten die deze bescherming zullen krijgen zijn allemaal afkomstig uit Oekraïne. Het gaat om:

  • verschillende zangvogels uit Oekraïne
  • Moerasschildpadden uit Oekraïne

Voor meer details over de verschillende betrokken soorten: Kennisgeving aan partijen Nr. 2021/026

Na de aanpassing van de CITES-overeenkomst (Internationale Overeenkomst inzake de handel in wilde planten en dieren) zal ook op Europees niveau de bescherming van deze soorten bestendigd worden via de opname in bijlage C van de EU-verordening inzake de handel in bedreigde diersoorten.

De in- en uitvoer van deze soorten naar en uit de Europese Unie (EU)

Bent u van plan deze soorten buiten de EU te exporteren? Dan hebt u vanaf 22 juni 2021 een Belgische CITES-uitvoervergunning nodig.
Bent u van plan deze soorten in België in te voeren van buiten de EU? Dan hebt u vanaf 22 juni 2021 een CITES-vergunning van het uitvoerende land nodig.

Een Belgische CITES-kennisgeving van invoer zal ook vereist zijn zodra deze soorten zijn opgenomen in bijlage C van de Europese verordening, waarschijnlijk in juli. Van zodra de precieze datum bekend is, wordt deze gepubliceerd.
 
In de CITES-Overeenkomst worden de soorten ingedeeld in 3 bijlagen (I, II, III) met verschillende niveaus van bescherming. Bijlage I verbiedt de handel van in het wild gevangen soorten en biedt derhalve de grootste bescherming.
Op Europees niveau zijn er 4 bijlagen (A, B, C en D). De Europese verordening is strenger en dekt een groter aantal soorten. De in bijlage A opgelijste dieren en planten genieten de hoogste bescherming.