Het algemeen welbevinden van zorgverleners houdt rechtstreeks verband met de kwaliteit van onze zorg en daarom ondersteunen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV een aantal organisaties die rond het welbevinden van zorgverleners actief zijn. Het RIZIV maakt daarvoor € 200 000 vrij.

De organisaties Arts in nood en Doctors 4 Doctors zijn al geruime tijd aan de slag rond het welbevinden van artsen. Dankzij de overeenkomsten met het RIZIV, kunnen zij dit jaar hun aanbod aanzienlijk uitbreiden.

Meer informatie vindt u op volgende webpagina: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/Paginas/onze-steun-welzijnsaanbod-zorgverleners.aspx