"The Circular Hub" is een van de twaalf winnaars van de eerste projectoproep voor meer circulaire economie "Belgium Builds Back Circular" (BBBC). Geïnspireerd door eerdere ervaringen begeleidt de oprichtster van "The Circular Hub" start-ups in de gezondheidssector om duurzaamheid centraal te stellen in hun ontwikkeling. 

Het avontuur begon in 2017 toen Mieke Pieters, oprichtster van "The Circular Hub", aan het roer kwam van de "Green Deal Circulair Aankopen", een overeenkomst ondersteund door Flanders Circular. Dit project stimuleert circulaire praktijken binnen bedrijven, ngo’s en overheden. Voor Mieke Pieters betekende dit het begin van haar toewijding aan circulaire economie. Een zaadje was geplant en zou in 2021 uitgroeien tot "The Circular Hub". 


 

Het eerste circulaire versnellingsprogramma in de gezondheidssector 

De gezondheidssector ondergaat de laatste jaren grote veranderingen, gestimuleerd door initiatieven zoals de "Green Deal Duurzame Zorg" in Vlaanderen en de "Green Deal" van de Europese Unie. Deze initiatieven benadrukken de noodzaak voor de gezondheidssector - en niet alleen die sector - om over te stappen van een lineair beheersysteem naar circulaire modellen en modellen voor hergebruik. De koolstofvoetafdruk van de gezondheidssector neemt immers toe, wat zorgen baart over de impact op het milieu en bijgevolg op de menselijke gezondheid. The Circular Hub zet zich in voor het hergebruik en de recyclage van medisch materiaal. Door duurzaamheid te stimuleren in de productie- en distributiefasen, draagt The Circular Hub bij aan een langere levensduur van medisch materiaal, terwijl de kwaliteit behouden blijft en de afvalproductie wordt verminderd. 

Met de steun van het circulaire investeringsfonds BBBC zet Mieke Pieters een unieke stap door "The Circular Kickstart" te ontwikkelen: het eerste versnellingsprogramma dat specifiek is ontworpen voor de gezondheidssector. Haar doel is duidelijk: innovatieve en circulaire oplossingen aanmoedigen en contacten tussen start-ups en grote spelers in de gezondheidszorg vergemakkelijken. Mieke Pieters deelt haar visie: "De sleutel is om ondernemers te leren hoe ze kunnen blijven groeien zonder nieuwe materialen te gebruiken en hoe ze succesvol kunnen ondernemen door nieuwe contracten aan te bieden zoals betaling per gebruik, service, terugname- en hergebruikclausules, enz." 

Een nationale uitdaging 

Mieke Pieters’ doel is nu om dit initiatief, dat al loopt in Vlaanderen, uit te breiden naar het hele land en een soort ecosysteem van circulaire start-ups te creëren in Wallonië en Brussel. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het werk van The Circular Hub. Het team wil start-ups inspireren door hen de voordelen van deze nieuwe economie te tonen en hen te overtuigen van de mooie kansen die circulaire bedrijfsmodellen bieden.  

Het innovatieve project van The Circular Hub weerspiegelt deze transitie, die cruciaal is om niet alleen de gezondheid van de planeet, maar ook die van alle levende wezens te behouden. Een gezonde planeet is immers een fundamentele voorwaarde om ook de menselijke gezondheid te garanderen. 

Wil je meer weten over dit project? Neem een kijkje op de website van The Circular kickstart