Momenteel loopt een wetenschappelijke studie over het geweld tegen artsen binnen de arts-patiëntrelatie. Deze studie wordt uitgevoerd door de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VUB (Vrije Universiteit Brussel),  in nauwe samenwerking met de Nationale Raad van de Orde der artsen en PRaag.

Alle artsen die de afgelopen 12 maanden werkzaam zijn geweest als arts in België kunnen deelnemen aan de studie. Het doel  is om informatie te verzamelen over de prevalentie van soorten geweld tegen artsen.  De antwoorden kunnen nuttige informatie opleveren om acties uit te werken en het geweld tegen artsen te verminderen.

Goed om te weten:

  • De vragenlijst en het verwerken van de antwoorden is volledig anoniem.
  • Een volledig en correct ingevulde vragenlijst levert één accrediteringspunt op voor Ethiek en Economie.
  • De studie werd goedgekeurd door de ethische commissie van het UZ Brussel .
  • De studie staat onder toezicht van een arts van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel.
  • Deelname aan het onderzoek is mogelijk tot 25 april 2017.

Praktische info:

  • Om met het onderzoek te beginnen, klik hier.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  professor Dirk Devroey per mail of per telefoon: 02/4774311.